Golfbox

facebook

Lokal regler

 1. Banemarkeringer

              Hvide pæle:                Out of bounds
              Gule pæle/plader:        Vandhazard
              Røde pæle/plader:       Parallel vandhazard
              Blå pæle/maling:         Areal under reparation
              Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud

 2. Den banenære asfaltkant af Aakjærvej angiver out of bounds grænsen. En bold, som krydser vejen og kommer til hvile på den anden side, er out of bounds, selvom den ligger på en anden del af banen.
 3. Ved spil af 18. hul er 1. hul out of bounds markeret med hvide pæle. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ikke flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.
 4. Veje og stier på banen er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.
 5. Alle Gule – Røde – Blå pæle/plader samt afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.
 6. Kasserne til brug ved nærmest flaget, er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.
 7. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1 gælder.

Straf for overtrædelse af lokale regler:
Hulspil: Tabt hul
Slagspil: 2 strafslag

Afstandsmåling

En spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand.
Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler eller en applikation, som er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil, er dette i strid med regel 14-3 og spilleren diskvalificeres, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.
Hvis et multifunktionsapparat indeholder andre funktioner, hvor man let kan måle og ubesværet se forhold som temperatur, vind, lufttryk og luftfugtighed, anses dette også at være i strid med regel 14-3.

Godkendt af DGU, maj 2015

_________________________________________________________________________________

 

Afstanden til midten af green er markeret med plade i fairway:
Hvid = 200 m
Gul = 150 m
Rød = 100 m
Blå = 50 m

Der må kun anvendes bløde spikes.

På teestederne er kun tilladt prøvesving, der ikke berører græsset.

Husk at lægge turf på plads, også på teesteder, rive i bunkers og rette nedslagsmærker op på greens.

Se i øvrigt opslag vedr. eventuelle midlertidige lokalregler.


opdateret af admin d. 14 feb 2016