Golfbox

facebook

Indkaldelse til generalforsamling

Logo FritlagtOdder Golfklub afholder ordinær generalforsamling mandag den 8. april 2013 kl. 19.30 i pyramidesalen på Odder Gymnasium.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.  Læs og udskriv regnskabet her

4. Fremlæggelse af budget 2013 og fastlæggelse af kontingent i 2014.  Læs og udskriv budget og estimat her

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Vivi Grangaard og Niels Vestergaard. Da Vivi Grangaard ikke modtager genvalg, foreslår bestyrelsen genvalg af Niels Vestergaard og nyvalg af Anne Marie Vestergaard. Til suppleanter foreslår bestyrelsen genvalg af Søren Erik Nielsen og nyvalg af Rikke Mikkelsen.

8. Valg af revisor og resisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Steen Mikkelsen som revisor og Erling Rovelt som revisorsuppleant.

9.Eventuelt.

Ang. punkt 6: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jfr. vedtægterne være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.