Golfbox

facebook

Vinterbane

Nyt fra Baneudvalget:

I vinter skal vi spille en anderledes bane end vi har gjort de senere år. Banen har i mange år været ”vendt” underforstået har vi spillet banen i omvendt forløb og brugt nogle af teestederne til vintergreens. Grunden til at vende banen har været at skåne fairways og naturligvis vore sommergreens.

Vi har dog konstateret at vi på flere af disse teesteder (vintergreens) har store skader efter vinterens store trafik, skader der har taget lang tid at udbedre. Lignende skader er også set på fairways.

Derfor er det besluttet at vi ikke vender banen, men i stedet har vi forberedt nogle nye vintergreens (de blå flag) gennem mange uger. De er prikket, eftersået og topdresset så vi får nogle rigtig fine huller at spille til. Selvom om forløbet ikke ændres ret meget, er det alligevel en helt anden bane at spille. Indtil videre spilles der fra vore normale teesteder, men om nogle få uger benyttes fælles vinterteesteder som er ved at blive etableret.

Den nye vinterbane bliver taget i brug med udgangen af uge 45, såfremt der ikke bliver nattefrost inden.

Det er særdeles vigtigt at vi fra uge 46 kommer i gang med at forberede vore greens til vinteren. De sidste 2 år har vi erfaring for at svampeangrebene tager voldsom fart på netop dette tidspunkt. Svampeangrebene bæres rundt via vore fødder og kørsel med maskiner, netop derfor er det vigtigt at lukke sommergreens snart. Disse forbyggende tiltag SKAL udføres inden vinteren sætter ind.

Den hyppige og regelmæssige mekaniske bearbejdning af vore greens siden juni, sammen med den forebyggende vinterpleje skulle gerne resultere i fine greens fra sæsonstart 2014.

Baneudvalget.


oprettet af Henriette Wagtmann d. 28 okt 2013