Golfbox

facebook

Generalforsamling 2017

Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 27. marts 2017 kl. 19.30 i pyramidesalen på Odder Gymnasium.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget 2017 og fastlæggelse af kontingent i 2018
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er Niels Erik Hvillum, Søren Casparij og Rasmus Wagtmann.
 8. Valg af suppleanter.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt

 

Ang. Punkt 6:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jfr. vedtægterne være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Årsregnskab 2016 Budget 2017 & Estimat 2018

 

Præsentation 2017

opdateret af Henriette Wagtmann d. 30 mar 2017