Golfbox

facebook

Generalforsamling 2018

Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 9. april 2018 kl. 19.30 i pyramidesalen på Odder Gymnasium.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget 2018 og fastlæggelse af kontingent i 2019
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er Søren Erik Nielsen og Rikke Mikkelsen.
  Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

 

 

Ang. Punkt 6:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jfr. vedtægterne være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.