Golfbox

facebook

Hul 2

 
 

Et noget vanskeligt par 5 hul, hvor de ikke så langt slående skal ramme hullet i trærækken i drivet (160 m fra gul tee). Der er to bunker, som kan komme i spil for et langt drive mod venstre.

Herfra krummer banen ca. 30º mod højre. Rester af et par gamle gravhøje præger fairway og kan forlænge eller forkorte andenslaget.

Fra 100 m fra green ligger tre fairwaybunkers gradvist forskudt til højre for fairway, der på dette stykke nu ligger længere mod venstre, end tegningen antyder..

Der er en greenbunker til venstre for green, der er hævet ca. 1 m. over fairways niveau.