Golfbox

facebook

Medlemskab

Sådan bliver du medlem af Odder Golfklub

Hvis du ønsker at blive medlem af Odder Golfklub skal du rette skriftlig henvendelse til klubbens sekretariat. For at kunne behandle din indmeldelse på den bedst mulige måde, skal din henvendelse indeholde følgende informationer: 

 • Dato for henvendelsen
 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer og by
 • Fødselsdato
 • Tlf. og e-mail adresse
 • Oplysninger om evt. medlemskab i andre golfklubber (inkl. medlemsperiode) samt oplysning om seneste handicap.

 

Du kan kontakte sekretariatet via nedenstående kontaktinformationer:

Odder Golfklub
Aakjærvej 200, Postboks 46
8300 Odder
e-mail: oddergolf@oddergolf.dk

 

Optagelse som medlem

Hvert år inden 1. marts indkalder sekretariatet til et informationsmøde for de personer, der allerede på dette tidspunkt, har bedt om at starte som prøvemedlemmer. Medlemskab fordrer herefter at den pågældende bekræfter, ved at indbetale det af sekretariatet opkrævede beløb inden fastsatte frist. I særlige situationer kan der gives dispensation fra listen.

 

Betingelser for nye medlemmer som ikke tidligere har spillet golf  

Nye medlemmer skal betale 3000 kr. for et startmedlemskab. Dette medlemskab giver fri adgang til alle træningsfaciliteter. Efter bestået prøve, er der også fri adgang til 18-huls banen resten af året. Startmedlemskabet inkluderer desuden: 

 • Lektioner hos en af klubbens trænere. Opstartslektionerne fokuserer både på teori og praksis.
 • Mulighed for at deltage i begynderturneringerne på par 3 banen og på 18-huls banen efter begynderprøven er bestået.
 • Praktisk og teoretisk golfprøve. Når begge prøver er bestået modtager nye medlemmer sit DGU kort.
 • Et begyndersæt

 

Betingelser for overgang fra startmedlemskab til fuldgyldigt medlemskab 

 For at kunne overgå til fyldgyldigt medlemskab skal nye medlemmer: 

 • have gennemført den praktiske og den teoretiske prøve.
 • have indbetalt årskontingent.
 • have betalt medlemsindskud. Indskuddet skal indbetales efter én af tre mulige ordninger som kan findes nederst på denne side.

 

Betingelser for nye medlemmer som er aktivt medlem af DGU 

 For at kunne blive fuldgyldigt medlem skal nye medlemmer: 

 • fremvise dokumenteret medlemskab af DGU med et registreret handicap.
 • indbetale årskontingent.
 • indbetale medlemsindskud. Kontingentet skal indbetales efter én af tre mulige ordninger som kan findes nederst på denne side.

 

Ordninger for indbetaling af medlemsindskud

Medlemsindskuddet skal indbetales efter følgende ordning:

 • 5000 kr. betalt ved indmeldelse, eller over 1, 2 eller 5 år