Golfbox

facebook

Nye regler jan. 2016

Nedenfor er de væsentligste ændringer i hovedtræk.

1. Afstandsmåler.

Du må nu gerne bruge fx en mobiltelefon til at måle afstand med, selvom den har nogle ulovlige apps/funktioner i sig – det måtte man ikke før. Du må dog fortsat ikke bruge de ulovlige funktioner (du må fx ikke bruge den til at måle den effektive afstand til hullet eller til aktivt at måle vindhastigheden med).

Straffen for den første forseelser under runden er to straffeslag (slagspil) eller tabt hul (hulspil) mens straffen for den anden forseelse er diskvalifikation. Efter de gamle regler blev man diskvalificeret allerede ved første forseelse.

2. Bold flytter sig efter adressering.

Den gamle Regel 18-2b sagde, at når du havde adresseret bolden, og den så flyttede sig derefter, ansås du at have været årsag til boldens flytning, medmindre det var 95 % (eller mere) sikkert, at det ikke var din skyld (men fx vinden). Du var altså skyldig, medmindre det modsatte var bevist. Regel 18-2b er blevet ophævet. Dette betyder, at du nu ”kun” får straf, hvis din skyld kan bevises, dvs. hvis det er mere end 50 % sandsynligt, at det er din skyld.
 

Eksempel 1: Du adresserer bolden på en skrånende green på en meget blæsende dag. Et par sekunder derefter flytter bolden sig i den retning, vinden blæser. Her er det mest sandsynligt, at boldens flytning skyldes vinden/hældningen, og derfor straffes du ikke og skal spille bolden, som den ligger.

Eksempel 2: Du adresserer bolden og øjeblikkeligt derefter flytter bolden sig. Det blæser lidt, men greenen er flad. Her er det mest sandsynligt, at det var dig, der var skyld i boldens flytning, hvorfor du får ét straffeslag og skal genplacere bolden.

3. Forankring forbudt.

Det er blevet forbudt at forankre køllen, når man slår et slag. Selve køllen er ikke blevet forbudt, så du må som sådan gerne bruge en maveputter/lang putter – så længe du ikke forankrer den. 

4. For lav score på et hul.

Tidligere blev man næsten altid diskvalificeret, hvis man indleverede et scorekort med en for lav score på et hul. Der er nu kommet en undtagelse. Den gælder, hvis grunden til, at man har for lav score, er, at man ikke har lagt nogle straffeslag på, som man ikke vidste, at man havde pådraget sig. Undtagelsen bestemmer så, at man ikke diskvalificeres, men får to straffeslag pr. hul (hulspil: tabt hul), ligesom den manglende straf skal pålægges.

Eksempel 1: På hul 7 rammer du sandet i et prøvesving i en bunker (hvor din bold ligger). Du ved ikke, at man får to straffeslag for dette, så du skriver det ikke på, og indleverer scorekortet.  I denne situation bliver du ikke diskvalificeret, men skal lægge de to straffeslag oven i din score og skal ligeledes pålægge to straffeslag – dvs. i alt skal der lægges fire straffeslag til din score.
 

Eksempel 2: Stableford. På hul 14 dropper du uden at have bolden i skulderhøjde (du har den for lavt), og slår til bolden. Det koster ét straffeslag, men det ved du ikke, så du medregner det ikke i scoren, og du noterer 2 point på hullet. Du indleverer scorekortet og har noteret 32 point. I denne situation skal straffeslaget lægges til, hvormed din score på hullet ændres til 1 point. Derudover får du en straf på 2 point. Din score er således 29 point.

Bemærk, at undtagelsen ikke gælder, hvis den for lave score skyldes, at du har glemt nogle slag – undtagelsen gælder kun, hvis du har glemt nogle straffeslag.

/Oswald Academy, marts 2016


oprettet af Henriette Wagtmann d. 08 apr 2016