Golfbox

facebook

Handicapregler

WHS handicap-systemet.

I det nye system beregnes handicap som gennemsnit af de 8 bedste af de seneste 20 indberettede scores.

Det betyder at jo flere scores, der indberettes, jo mere retvisende bliver handicappet. Du har ikke mulighed for selv at forudse ændringerne i dit handicap efter en runde. Det vil afhænge af rundens resultat og desuden af, hvilken score i arkivet, det nye resultat skal erstatte. Er det én af de 8 bedste resultater eller er det én af de mindre gode?

  -      Derfor skal/bør alle scores fra tællende runder indberettes. Golfbox beregner straks (Se dog PCC).

Starthandicap 2021.

Alle spillere får et handicap i det nye system fra begyndelsen af 2021. Kan ses i Golfbox i ugen fra 4. – 11. januar 2021.

Handicap beregnes ud fra de senest indberettede 20 scores. Har du ikke 20 fra i år, går Golfbox tilbage til 2018 og henter de 20 senest indberette i perioden fra 2018 til 2020.

Har du mindre end 20 i nævnte periode, får du alligevel et handicap. Det gælder også, selvom du slet ikke har indberettet.

Det forventes, at en del spillere vil få et handicap, der er en smule højere end nu. Spillere i handicap 36 vil få en stigning fra 0 til maks. 5 slag, afhængig af resultater i scorearkivet.

 

WHS handicap 2021. Forklaringer.

Her følger lidt mere indgående beskrivelser om nogle af elementerne i det nye system. De helt centrale begreber i systemet er:

Handicapscore og handicapresultater.

Din handicapscore er det resultat, du indberetter i golfbox. Her får du et stablefordresultat, som bruges i formlen nedenfor. Du har spillehandicap 18. Du spiller en runde i Odder med 33 point eller 73 slag, vil

handicapscore være 70+18+3=91 (banens par + tildelte slag -(point – 36).

Handicapresultat: For handicapformål beregnes et handicapresultat for hver runde, der indberettes. Handicapresultatet for en runde er det handicap, du har spillet runden til. Så når vi taler om de 8 bedste scores, mener vi de 8 scores med de laveste handicapresultater af de seneste 20 scores.

Handicapresultatet beregnes for Odder for mænd fra teested 54 med Course Rating 69,6 og Slope 125 således: 91 – 69,6 * (113/125) = 19,3, (handicapscore – Course Rating) * 113/125.

Handicapresultatet udtrykker det handicap, runden er spillet til omregnet til basisbanen med et slope på 113. Når handicap således er beregnet ud fra de 8 bedste runder (laveste handicapresultater), slår vi herefter, som sædvanligt, op i konverteringstabellen for at få spillehandicappet på den bane, der skal spilles.

 

Tilføjelser til ovenstående grundsystem.

Laveste handicap (LH). Systemet angiver et laveste handicap for det seneste år (seneste 365 dage).

LH +3 (Cap 3). Hvis ens handicap stiger mere end LH +3 (mere end 3 slag over laveste handicap registreret indenfor seneste 365 dage) skal den del, der er over 3, kun medregnes med ½ værdi.

Et eksempel: stiger handicap fra laveste, som er 15,1 (nuværende 17,6) med 5 bliver laveste handicap reguleret med 4 til 19,1. (her reguleres handicap, der er 17,6 til 19,1).

LH +5 (Cap 5). Handicap kan maksimalt stige med 5 fra laveste handicap.

Exceptionel lav score.

Indberettes en score, der er 10 slag eller flere bedre end handicap reduceres handicap med 2 slag mere end den normale regulering. Er runden mellem 7,0 og 9,9 slag bedre end handicap reduceres handicap med 1 slag.

PCC (Playing Conditions Calculation).

Det betyder en regulering af handicapresultat fra en runde, hvis banen er særlig vanskelig eller særlig let at spille. Hver dag klokken 24 beregner Golfbox PCC for de scores, der er indberettet samme dag. Sker der en regulering, sker den for alle runder, der er spillet den pågældende dag, uanset hvornår rundens score er indberettet. DGU vurderer at PCC vil være forskellig fra 0 i mindre end 10 % af spilledagene. Reguleringen kan være -1, 0, +1, +2, +3, hvor +2 betyder, at banen har spillet 2 slag sværere end normalt. Det betyder at handicapresultatet skal reduceres med 2 slag. I et sådant tilfælde kan en spillers handicap være ændret en smule næste dags morgen.

Runder mellem 9 og 18 huller.

I det nye system kan der handicapreguleres efter runder mellem 9 og 18 huller, hvis der er en særlig begrundelse for at afbryde en 18 hullers runde, for eksempel ved torden eller manglende lys og andet.

Kilder til mere information:

DGU har lavet et meget omfattende informationssystem om WHS-handicap. Det finder du på

www.danskgolfunion.dk (Regler og hcp), (nyt handicapsystem).

www.golf.dk/handicap (nyt handicap).

 


opdateret af Karen Frederiksen d. 11 jan 2021