Golfbox

facebook

Handicapregler

Handicapregler 2016 -2019.

Nedenfor er en populær fremstilling af handicapregler med de ændringer der er vedtaget for perioden 2016 til 2019. For detaljeret information henvises til links nederst på siden.

Regulering af handicap.

Spillere med handicap <4,5:

 • Der kan kun reguleres handicap i tællende turneringer. 
 • Der kan ikke spilles EDS. 
 • Der kan ikke foretages selvindtastning af scores.


Spillere med handicap mellem 
4,5 og 36:

 • Der kan reguleres handicap i tællende turneringer og i EDS runder efter 18 huller eller 9 huller.  
 • Der kan spilles EDS både i Danmark og på baner i udlandet. 
 • Der kan spilles EDS uden antalsmæssig begrænsning.
 • Før en EDS runde skal der sættes kryds i EDS feltet på scorekortet og markøren skal informeres inden starten på runden. Der skal informeres om det er en 18 hullers eller en 9 hullers runde.
 • Efter en EDS runde skal scorekortet indleveres/scoren tastes ind i systemet. Det gælder også selvom scoren er i Neutral Zone.


Spillere med handicap mellem
37 og 54:

 • Der indberettes score efter en runde med mere end 36 stableford point. Mere end 18 efter en 9 hullers runde. Det gælder både i turneringer og i private runder. Når scoren tastes ind, skal der sættes flueben i EDS feltet.


Spillere med handicap mellem
54 og 72: 

 • Handicapgruppen fra 37 til 54 udvides til 72. Det betyder, at alle nye golfspillere starter i handicap 72 med et ”Klub handicap”. Det samme gælder for tidligere indmeldte spillere, der spiller i handicap 54. Handicap regulering i denne gruppe sker som i gruppen 37 til 54.


9 hullers runder:

 • Spillere med handicap fra 4,5 kan reguleres i handicap efter en 9 hullers runde.
 • Der kan kun spilles én 9 hullers runder pr. dag.
 • En 9 hullers runde kan ikke være en del af en 18 hullers runde.                                          


Handicap typer:

 • Spillere med handicap mellem 4,5 og 54, der indberetter scores fra mindst 4 runder i løbet af et kalenderår og mindst 8 fra de seneste 2 år får et "EGA-handicap".                                                                          
 • Spillere, der indberetter mindre end 4 scores får et ”Klub handicap”.                                  
 • Spillere i handicap 54 får et ”EGA handicap” ved at spille 1 runde til handicap 54 eller bedre. (det vil sige med mindst 36 stableford point eller mindst 18 point efter en 9 hullers runde.  


Generhvervelse af ”EGA handicap”:

Spillere med handicap 54 og derunder, der har ”Klub handicap”, kan erhverve ”EGA handicap” ved at indberette scores fra 3 runder eller ved at indberette så mange scores, at der kan foretages en ”Handicaprevision”. Se nedenfor.

Lejeforbedring:

Der er nu mulighed for at spille EDS og dermed få reguleret handicap, selvom der i forårsperioden (til 30. april) spilles med lejeforbedring. Det gælder ligeledes, hvis der spilles med lejeforbedring i efterårsperioden (fra 1. november). Handicapreguleringen sker kun så længe, der spilles på den normale bane. (Ikke på vinterbanen). Det er klubben der bestemmer om banens tilstand kræver, at der spilles med lejeforbedring. Lejeforbedring betyderat bolden markeres, løftes, evt. renses og genplaceres inden for ca. et scorekorts størrelse. 

Handicaprevision: (Tidligere Årsrevision).

Årsrevisionen erstattes af en Handicaprevision.
Revisionen foretages for spillere med handicap 36 og derunder.
Der er ændret i beregningsmåden, således at det nu er spillerens handicap, der vurderes i forhold til spillerens aktuelle indberettede scores.
Handicaprevisionen foretages automatisk én gang pr. år og eventuel regulering sker i løbet af januar måned. For at handicaprevisionen skal gennemføres kræves som hidtil indberetning af minimum 8 scores i et år. (Kan være mellem 4 og 8, såfremt der er tilstrækkelig scores i året før til at supplere op til 8).

Handicaprevision kan nu også gennemføres i løbet af året (kræver min. 8 indberettede scores f.eks. hvis en spiller skal have generhvervet sit ”EGA handicap”.
Eller hvis en spiller af en eller anden grund, f.eks. helbredsmæssigt, skal have revideret sit handicap i forhold til den aktuelle spillestyrke.

Tabel: Maksimum handicapregulering ved årlige handicaprevision.                                  

Handicapgruppe

<4,5

4,5 – 11,4

11,5 – 18,4

18,5 – 26,4

26,5 - 36

Maksimum reg.

+/- 1

+/- 2

+/- 3

+/-3

+/-3

 

CBA Computed Buffer Adjustment. (Automatisk beregning af justering af neutral zone).

Efter hver runde i en tællende 18 hullers turnering skal der, som hidtil foretages en CBA beregning. Beregningen foretages i GolfBox. Beregningsmetoden er ændret, men resultatet er stadig en forskydning af neutral zone, såfremt forholdene under turneringen betinger det.
Nu er resultaterne af CBA beregningen dog indskrænket til at være +1/0/-1 eller -2.

DGUs EGA HCP vejledning til spillere kan ses her 

EGA HCP vejledning 2016-2019


Links:

Der henvises til

www.danskgolf.dk under ”om golf” og under ”regler”. For dansk sammendrag.

www.ega-golf.ch for den store version på 112 sider på engelsk.

Eller kontakt Handicapudvalgets formand. Telefonnummer og mailadresse findes her

Handicapudvalg

 


opdateret af Henriette Wagtmann d. 27 apr 2020