Golfbox

facebook

Generalforsamling 2024

Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 11. marts 2024 kl. 19.30 i pyramidesalen på Odder Gymnasium.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget 2024 og fastlæggelse af kontingent i 2025
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er Søren Erik Nielsen og Rikke Mikkelsen.
  Rikke Mikkelsen modtager ikke genvalg.
  Bestyrelsen foreslår nyvalg af Lars Tropp.
  Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

 

 

Ang. Punkt 6:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jfr. vedtægterne være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.