Golfbox

facebook

Vejlederen

Hvad forventer begynderudvalget af en vejleder?

Vejlederne er uvurderlige, når det kommer til at introducere begynderne til golfspillet. Der er mange ting en ny golfspiller skal lære, specielt omkring etikette og de mest almindeligt anvendte golfregler.

Omkring golfspillets etikette og afvikling forventer vi, at vejlederne lærer begynderne, at:

 • Bytte scorekort på første tee-sted.

 • En pitchfork og et markeringmærke altid skal ligge i lommen, inden spillet går i gang.

 • Bolden skal placeres eller tee’es op indenfor tee-stedets afgrænsning (tee-stedsmarkeringerne og to køllelængder bagud).

 • Der skal være ro og ingen snakken, når en spiller skal slå et slag.

 • Gå rask til mellem slagene – tempo er vigtigt!

 • Bag’en altid skal være indenfor rækkevidde, og mens andre slår, forbereder man sig til næste slag.

 • Turfs skal lægges på plads.

 • Der skal rives i bunkers, og riven skal ligge i bunkeren.

 • Droppe bolden korrekt i tilfælde af, at bolden er i en hazard, er erklæret uspillelig, droppes fri af ikke-flytbar forhindring eller droppes ud af areal under reparation.

 • Benytte sig af en provisorisk bold, hvis der er tvivl, om en bold kan findes.

 • Lukke igennem, hvis der opstår et ledigt hul foran.

 • Tælle egne og markørens slag. Husk også at tælle luftslag. Det er vejlederens ansvar, at der er styr på alle spillernes slag. Hjælp alle med at tælle, mens I går frem til bolden mellem slagene.

 • Vogne trækkes på stierne omkring green – ikke på forgreen, bakkerne omkring green eller på green.

 • Vognen placeres ved adgangen til næste tee-sted.

 • Flaget lægges ned – ikke kastes.

 • Nedslagsmærker på green rettes op på den rigtige måde.

 • Ikke stå i andre spilleres puttelinie, når der puttes.

 • Når alle har puttet ud, så gå straks til næste tee-sted, så næste hold kan komme til.

 • Udfylde scorekortet korrekt under spillet, og når spillet er færdigt. Det er vigtigt at både spiller og markør skriver under, inden det afleveres.


Generelt skal vejlederen vejlede og rådføre begynderne. Det er vigtigt at slå fast, at vejlederne IKKE er golfinstruktører! Det er kun klubbens trænere, der er kvalificeret til at træne begynderne.

Vejlederne er ikke regelguruer. Hvis man som vejleder støder ind i en situation, hvor man ikke er sikker på løsningen, så løs problemet efter bedste evne, og spørg når I kommer ind.

Onsdagsturneringerne er begyndernes aften - ikke vejledernes. Som vejleder spiller du med for at vise tempo, god spillerytme og god etikette - ikke for at imponere begynderne.
Kodeordene er: Tålmodig, venlig, rolig og bestemt.