Golfbox

facebook

Begynder

Vi afholder informationsdag for evt. nye golfspillere 11. marts 2023 - mere information følger.

Hvordan bliver jeg klar til at spille?

Når din træner har givet dig tilladelse, kan du deltage i begynderturneringerne på par 3-banen, samt frit benytte dig af træningsfaciliteterne. Når du, som en del af opstartsforløbet, har bestået den praktiske- og teoretiske prøve har du, med din træners tilladelse, mulighed for at deltage i begynderturneringerne på 18-huls banen. Begynderturneringerne spilles altid onsdag eftermiddag.

Du skal have spillet minimum fire runder på 18-huls banen, og have spillet dig ned i handicap 50, før du må gå alene på 18-huls banen. Minimum to af de fire påkrævede runder skal være spillet i en begynderturnering. De resterende to runder kan spilles med en vejleder, udpeget af begynderudvalget. Alle scorekort fra tællende runder spillet udenfor en begynderturnering skal afleveres til kontoret efter rundens afslutning. 

  

Spil med en vejleder hver onsdag

Hver onsdag i maj, juni, juli og august starter begynderturneringerne kl. 17:30. På grund af lysforholdene, starter turneringerne i april og september en halv time tidligere, nemlig kl. 17:00.

Der er sæsonen igennem begynderturneringer på par 3-banen såvel som på 18-huls banen. For at give nye medlemmer den bedst mulige opstart, er der etableret et stort hold af frivillige vejledere, som går med som vejleder i hver bold.

Til begynderturneringerne sættes tre begyndere på hold med én erfaren vejleder, som har til opgave at hjælpe med at introducere de nye medlemmer til golfens regler og etikette. Regel- og etiketteundervisningen skal bruges praktisk i begynderturneringerne og det er vejlederens opgave at hjælpe til med eventuelle problemstillinger. Vejlederen må gerne selv spille med i turneringen, dog uden mulighed for at vinde individuelle præmier. Spiller vejlederen med, tæller hans eller hendes score ikke med til holdets samlede score. Vejlederen modtager dog, som del af holdet, evt. holdpræmier.

 

Tilmelding og afbud

Tilmelding til Onsdagsturningen - for både 18-huller og Par-3 banen - foregår via GolfBox senest mandag kl. 19.00.
Evt. afbud efter mandag kl. 19.00 skal gives til den turneringsansvarlige. Telefon numre kan findes her. 

 

På turneringsdagen

Det koster 25 kr. at deltage i begynderturneringerne. Beløbet betales til turneringslederen senest 20 min. før turneringens start, hvorefter hver spiller får oplyst hvilket hul man skal starte på.

15 min. før turneringsstart samles de individuelle hold ved dét bord på terrassen som er mærket med starthullets nummer. Deltager man i begynderturneringen på par 3-banen mødes man ved dennes hul 1.

Begynderturneringerne spilles med gunstart, dvs. at alle hold starter samtidig men fra forskellige huller. Deltager man i turneringerne skal man møde op mindst 30 min. før turneringsstart for at have god tid til at betale turnerings-fee, finde sit hold, udfylde sit scorekort m.m. På 18-huls banen slår både mænd og kvinder ud fra rød tee. 

HUSK at der spilles EDS hver onsdag, sæt derfor ALTID kryds i EDS feltet på scorekortet.
Efter turneringen afhentes scorekortet hos turneringsledelsen, og man taster det ind i Golfbox til registrering. Efterfølgende skal markøren godkende indtastningen, husk derfor at notere markørens medlemsnummer.

 

Afslutning og præmier 

Når runden er afsluttet afleveres alle holdets scorekort samlet til turneringslederen. Derefter kan holdet sætte sig i caféen sammen med deres vejleder til hyggeligt samvær og afsluttende præmieoverrækkelse.

   

Turneringsledelsen 

To medlemmer fra klubbens begynderudvalg fungerer hver gang som turneringsledere og har ansvaret for turneringens tilrettelæggelse og afvikling. Ved tvivlspørgsmål og eventuelle regelafgørelser vil turneringsledelsen være behjælpelig med at afklare disse.  

Kontaktoplysninger på turneringslederne kan findes på opslaget i klubhuset.

 

Venligst

Ellen Møller Kristensen – koordinator for onsdagsturneringen 

Tlf. 30631274

Mail: el.sig@profibermail.dk

 

Søren Erik Nielsen – formand for begynderudvalget 

Tlf. 21400247

Mail: sen@mgmt.au.dk