Golfbox

facebook

Regelhjørnet

Droppe - rammer tee

Spørgsmål:

Hvis man skal droppe indenfor en køllelængde og har markeret droppearealet med en tee, hvad sker der så, hvis man skulle være så klodset at ramme tee'en? Man må jo ikke ramme eget udstyr, går en tee ind under dette?

Svar:

Der sker ikke noget og der skal ikke droppes om, idet en tee ikke er at betegne som udstyr, men en "mindre genstand” jvf. definitionen af "udstyr"*.

* “Udstyr” er alt det, som spilleren eller spillerens caddie bruger, har på, holder eller bærer, bortset fra:

• enhver bold som spilleren har spillet på det hul, der er ved at blive spillet, og

• enhver mindre genstand, som f.eks. en mønt eller en tee, når denne bruges til at markere en bolds position eller udstrækningen af det område, i hvilket en bold skal droppes.

 

Nærmeste punkt for lempelse - ikke flytbar forhindring

Spørgsmål:

Hvordan forstås nærmeste punkt for lempelse?

Svar:

Det er det punkt på banen, som er nærmest det sted, hvor bolden ligger, og hvor det ikke er til gene for ens stance eller tilsigtede sving.
Fra det punkt, som er boldens nye imaginære placering, skal man droppe indenfor en kølle længde, ikke nærmere hullet.

Droppe Ud

Selvom bolden på illustrationen ligger i højre side af grusvejen, så er nærmeste punkt for lempelse i dette tilfælde, placeringen til venstre ved krattet og ikke på fairway, som mange ville mene.

 

Out of bounds - stance 

Spørgsmål:

Må man tage sine stance out of bounds, hvis bolden ligger indenfor de hvide pæle?

 

Svar:

Ja, det må man godt. En spiller må stå out of bounds og spille en bold, der er in bounds.

De hvide pæle må dog ikke berøres.