Golfbox

facebook

Hvad laver greenkeeperne?

I en golfklub bliver der selvfølgelig talt meget om golf, og i ALLE golfklubber bliver der også talt rigtig meget om banen og om hvad greenkeeperne nu har gang i.

 

Greenkeeper 

Vores greenkeepere gør sig umage for at vi har en rigtig flot bane, og ikke mindst nogle gode greens. For at det er muligt, kræver det en stor indsats der - udover godt håndværk fra greenkeeperne - også indebærer en til tider ulige kamp mod vejrguderne, dyreliv og sygdomsangreb på banen.

Man hører ofte snak om prikning, propper, topdressing m.m., men hvad betyder de mange udtryk, og hvilket formål har det. Vi har stillet spørgsmålene videre til vores greenkeepere, og svarene kan læses nedenfor:

 

Hvorfor prikkes der huller i greens?
Det gøres der, for at tilføre rødderne ilt, så der kommer nyt liv i vækstjorden. Greens bliver blødere og tager bedre imod boldene.
Vi prikker med det der kaldes krydsspyd, for at skåne overfladen så meget som muligt og ved brug af dette, rammer vi også en større overflade.


Hvorfor tager I propper op?
Det gør vi for at udskifte vækstjorden. 
Vækstjorden skal være udskiftet hver 6. år, det er derfor vi jævnligt tager propper op.
Efter propning kan greens være lidt ujævne.


Hvorfor vertikalskæres der?
Det gør vi, for at gøre greens mere tætte og for at fjerne det øverste lag af "dødt" jord (filtlaget). Efter en vertikalskæring, bliver greens ofte lidt hurtigere.  

Hvorfor top-dresses der på greens?
Det gøres der, for at gøre greens jævne og for løbende at skifte vækstjorden ud. Greens påføres et lag topdressing som skal tørre, hvorefter det fejes ned. 
Der kan kun topdresses i godt vejr, hvorfor vi ikke kan undgå, at det gøres på dage, hvor der ofte er mange spillere på banen.
Der topdresses efter der er prikket, taget propper op eller vertikalskåret.

Hvorfor vertidræner (dybde-lufter) I i efteråret?
Det gør vi for at løsne jorden og give græsset bedre forhold. Vertidræning gøres med spyd, der kommer ca. 30 cm. ned i jorden, hvilket giver en større effekt.


Eftersåning
Der fortages løbende eftersåning af greens. 

Hvad er stimpmeter
1 stimpmeter = 1 engelsk fod (30,48)

 4-5   stimpmeter 122 - 152 cm. Langsom

 5-6   stimpmeter 152 - 183 cm. Halv-langsom

 6-7   stimpmeter 183 - 213 cm. Medium

 7-8   stimpmeter 213 - 244 cm. Halv-hurtig

 8-9   stimpmeter 244 - 274 cm. Hurtig

 9-10 stimpmeter 274 - 305 cm.

10-11 stimpmeter 305 - 335 cm.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer til  greenkeeperne, er det muligt at skrive en seddel og ligge den i ris/ros kassen ved omklædningen (husk kontaktoplysninger), eller sende en e-mail


opdateret af Dorthe Kjeldahl d. 11 okt 2022