Golfbox

facebook

Trænings- og udslagshus sat i bero!

Indledningsvis skal det understreges, at tømmerarbejdet med vores trænings- og udslagshus er en delvis sponsoraftale mellem klubben og OBS Tegn & Byg/Brdr. Juhl, hvor arbejdet kan passes ind mellem andre opgaver. På grund af stormen har vores tømre fået nogle akutte arbejdsopgaver og vil derfor først være i klubben efter Nytår, hvor vi til gengæld regner med, at opgaven løses hurtigt.

Jeg vil gerne sige tak for indsatsen, dels til vores greenkeeper Claus og Janik for grave- og støbearbejdet, men også til det friske malerhold, som straks stillede op, næsten før beklædningsbrædderne var leveret. De brædder som ikke bliver brugt i denne uge, vil blive kørt til opbevaring et tørt sted, så deres arbejde ikke bliver spildt.

Hilsen Tina Casparij, byggeleder


oprettet af Henriette Wagtmann d. 10 dec 2013