Golfbox

facebook

Medlemsmøde

Det har gennem flere sæsoner været en tradition, at alle klubbens medlemmer inviteres til et årligt medlemsmøde. Mødet plejer at blive afholdt i november måned.

Som en del af bestyrelsens årsplan har medlemsmødet været på dagsordnen på de seneste 2 bestyrelsesmøder.
På bestyrelsesmødet i uge 41, besluttede bestyrelsen IKKE at indkalde til medlemsmøde i indeværende efterår. Baggrunden herfor var ganske enkelt det forhold, at vi ikke mente, at vi kunne finde punkter til en dagsorden, som kunne "bære" et medlemsmøde.

Som "kompensation" vil bestyrelsen, når vi afholder generalforsamling i foråret, afsætte tid på dagsordnen til orientering og almindelig drøftelse, hvis der dukker forhold op, som kræver en særlig drøftelse.

Og skulle der være nogen i klubben, som har emner man ønsker at drøfte på generalforsamlingen, hører bestyrelsen gerne herom.

Bestyrelsen


oprettet af Karen Frederiksen d. 18 okt 2017