Golfbox

facebook

Generalforsamling 2019

Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling
Mandag den 8. april 2019 kl. 19.30 i Auditoriet på Odder Gymnasium.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget 2019 og fastlæggelse af kontingent i 2020.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmer.
 7. Forslag til ændringer af vedtægter.
  Ændringsforslaget vil blive offentliggjort senest 14 dage før generalforsamlingen på hjemmesiden.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er Niels Vestergaard og Anne Marie Vestergaard.
  Valg af suppleanter.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

  Ang. punkt 6:
  Forlag til behandling på generalforsamlingen skal jfr. vedtægterne være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

  Årsregnskab 2018   Budget 2019
Vedtægtsændringer, forslag   Vedtægter, nuværende

opdateret af Karen Frederiksen d. 13 mar 2019