Golfbox

facebook

Afvikling af turneringer 2020 med mere....

Flere har efterspurgt en orientering omkring afvikling af klubturneringer under Coronaen.

Det kan ikke lade sig gøre at afvikle en gunstart, da det vil betyde en overskridelse af forsamlingsforbuddet på max. 10 personer. Det næste udspil fra sundhedsmyndighederne siger 30-50 personer, og det hjælper nok ikke meget i gunstart sammenhæng.
Vores sponsorer får jo ikke rigtig noget for deres penge hvis der ikke kan holdes præmieoverrækkelse.

Fredag den 15. maj forsøger vi at afholde den første ægteparturnering som løbende start, uden hele den sociale del. Dvs. man mødes ikke før og varmer op, men kommer ca. 10 minutter før ens starttid, der er ingen præmieoverrækkelse, og man kører direkte hjem. Hvis dette kommer til at forløbe uden problemer, kan det være en måde at afvikle flere turneringer på, selvfølgelig i dialog med vores sponsorer.

Mandag den 18. maj lukker Café Aakær op igen, dog med reduceret vareudbud (der skal nok komme øl i hanerne), og i den sammenhæng lukker vi skærmene i forhallen op igen. Café Aakær har ikke fået deres retningslinjer for åbning endnu, så Henriette ved endnu ikke hvor mange hun må bespise på en gang og om det bliver ude, inde eller begge steder. Der vil stadig være mulighed for Take Away lørdag og søndag.

Lige som alle andre lukker vi lige så stille op, men det betyder ikke, at der ikke skal holdes afstand og sprittes af.

Pas nu på jer selv og hinanden.

Foiraar 2013 SC


oprettet af Karen Frederiksen d. 12 maj 2020