Golfbox

facebook

Generalforsamlingen 2020

Så lykkedes det at få fastsat en dato til afvikling af generalforsamlingen 2020.
Håndsprit vil være tilgængeligt, og I bedes huske at holde afstand.

Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 17. august 2020 kl. 19.30 i pyramidesalen på Odder Gymnasium.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget 2020 og fastlæggelse af kontingent i 2021
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er Niels Erik Hvillum, Søren Casparij og Rasmus Wagtmann
  Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

 

Ang. Punkt 6:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jfr. vedtægterne være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


oprettet af Karen Frederiksen d. 22 jul 2020