Golfbox

facebook

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling

Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 19. august 2021 kl. 19.30 i pyramidesalen på Odder Gymnasium.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget 2021 og fastlæggelse af kontingent i 2022
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er Rikke Mikkelsen og Søren Erik Nielsen
  Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

Ang. Punkt 6:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jfr. vedtægterne være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Vi får i år besøg af DGU's banekonsulent Allan Brandt, som vil fortælle lidt om banepleje i 2021.