Golfbox

facebook

Generalforsamling 2022

Odder Golfklub afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 21. marts 2022 kl. 19.30 i pyramidesalen på Odder Gymnasium.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget 2022 og fastlæggelse af kontingent i 2023
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er Niels Vestergaard og Anne Marie Vestergaard
  Begge modtager genvalg.
  Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

 

Ang. Punkt 6:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jfr. vedtægterne være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Årsregnskab 2021 og Budget 2022 kan ses her


oprettet af Karen Frederiksen d. 07 mar 2022