Golfbox

facebook

Frivillige udvalg

Frivillige udvalget har ansvaret for at koordinere og tilrettelægge alle de frivillige hjælperes arbejdsindsats. Endvidere ansvar for at føre et kartotek over alle frivillige, med oplysning om, hvilke aktiviteter de tager del i, samt mail adresse og telefonnumre. Endvidere har udvalget ansvaret for at afvikle den årlige turnering for frivillige, med efterfølgende frokost.

Frank Krogh Hansen (ansvarlig) 20 60 72 17 frankkroghhansen@gmail.com
Henriette Wagtmann 23 47 53 97  

opdateret af Karen Frederiksen d. 26 sep 2023